Ψυχολόγος στη Θεσσαλονίκη (κέντρο) Καλυψώ Τόττη (Συμβουλευτική)

Συμβουλευτική Ψυχολόγος Θεσσαλονίκη Καλυψώ Τόττη

Γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1987 και είναι πτυχιούχος του τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πραγματοποίησε τρίμηνη πρακτική άσκηση στο Ιατροπαιδαγωγικό Τμήμα του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Είναι μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων από το 2009 και κατέχει την υπ.αριθμόν 34202/09 άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου. Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές το 2013, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική Ψυχολογία. Η μεταπτυχιακή της εργασία αφορούσε την πρόληψη των διατροφικών διαταραχών στους εφήβους, μέσα από την εφαρμογή ενός ψυχοεκπαιδευτικού προγράμματος. Από το 2009 έχει εργαστεί σε εκπαιδευτικό ίδρυμα, στο Γενικό Νοσοκομείο του Νομού Φλώρινας (Κε.Φ.Ι.Απ.), σε κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού και με διάφορες ομάδες, όπως άτομα με νοητική ή/και σωματική Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο